Om du har problem att läsa nyhetsbrevet, klicka här

      • NYHETSBREV nr 3, oktober 2008      FreeLib
Välkomna att ta del av FreeLibs Nyhetsbrev nr 3 2008!

Hösten har kommit. Den har faktiskt varit här ett bra tag. I skol- och biblioteksvärlden en hektisk tid och så också i Axiellvärlden har jag märkt.

Just nu är jag bl.a. i slutfasen av planeringen inför vår närvaro på Skolforum i Älvsjö och Skoldagarna i Malmö. På Skolforum är vi engagerade i Ämnestorget för IT och Lärande. "Vår" föreläsare där heter Göran Brolund och är lärare från Uppsala. Han kommer prata om det informationskompetenta klassrummet, om nödvändigheten i samarbete. Efter varje föreläsning finns han i vår monter för att svara på frågor. 

I vår monter på Skolforum kommer också ett samtal mellan Fredrik Ernerot, ordförande i SkolbibliotekVäst, och Christer Holmqvist, ordförande i SkolbibliotekÖst att äga rum. Ämnet är skolbibliotekets framtid/framtidens skolbibliotek!

Om ni ska gå på någon av mässorna, hoppas jag att ni tittar förbi vår monter. Där visar vi både framtidens FreeLib och nuvarande. 

Höstiga hälsningar

Johanna Karlén
Affärschef skola

PS Stort tack till Helena i Falun, Annika och Annelie i Värnamo för era beskrivningar av arbetet med FreeLib. Läs mer nedan! DS

FreeLib i Falun - en totallösning

Vi har just nu 24 skolbibliotek och FreeLib används i någon form på alla. Alla skolbiblioteksansvariga använder FreeLib-personal för att ta hem katalogposter, registrera böcker, ta fram lånestatistik o.s.v. Många använder även denna del för att låna ut och återlämna böcker. När det gäller hanteringen av låntagarregistret har vi fr.o.m höstterminen stor hjälp av kommunens IT-avdelning eftersom de sett till att låntagarregistret samkörs med ProCapita (elevregistreringsregistret i kommunen) varje natt! På så sätt har vi alltid uppdaterade uppgifter på alla elever och de ligger alltid på rätt skola och i rätt klass. Oerhört smidigt! Skulle de sluta helt i kommunal skola hamnar de i en speciell klass som heter SLUTAT. På så sätt kan man ha koll på de elever som slutat, men har böcker kvar. Personal och ev. övriga låntagare hanteras fortfarande manuellt.

FreeLib/Elev används i varierande grad beroende på hur biblioteken är bemannade. De som inte har någon i biblioteket använder sig alltså oftast av FreeLib/Elev där eleverna både lånar och återlämnar själva. De flesta använder lånekort, andra personnummer + PIN-kod. På två skolor har man i stället valt att låta lärarna vara ansvariga för sina respektive klassers utlåning och då används FreeLib/Personal, men med speciella lärarinloggningar! Speciellt omtyckt är det faktum att man kan plocka fram hela klassen samtidigt och på så sätt blir utlåningen väldigt smidig.

 Helena Sundstedt, skolbibliotekskonsulent i Falun

(I Falun har man LIBRA.SE som modersystem, reds anm)

FreeLib i Värnamo - ett par steg i taget

Vi har börjat använda FreeLib på två 6-9-skolor i Värnamo. Under sommaren skapade vi låntagarkonton för eleverna och personalen. För eleverna är kontona upplagda efter det år de börjar sexan. Då behöver vi inte ändra deras konton varje år. På Gröndalsskolan lånar vi ut i både FreeLib och efter det gamla systemet, men på Apladalsskolan används bara FreeLib.Vi har inte använt något datoriserat system tidigare och när FreeLib kom som är web-baserat, så blev vi intresserade. I våras var vi på kurs i systemet och nu har vi startat upp. Även gymnasiet i Värnamo är med för att använda FreeLib i läromedelsutlåningen.

Vi tycker att det fungerar bra och det vi är mest nöjda med är återlämningen, kravhanteringen, reservationerna och att gallra. Det är också smidigt när någon elev undrar över vilka böcker som lånats. I det gamla kortsystemet är det inte precis lätt att plocka fram uppgifter för en speciell elev.

När det gäller läromedelsutlåningen är No-ämnet först med att använda FreeLib och vi har från biblioteken hjälpt till att lokalisera böckerna i systemet. Klassen kommer med No-böckerna till biblioteket och vi lånar ut och återlämnar, men nästa steg är att lärarna sköter detta själva. I engelskan vill man att bredvidläsningsböcker kan lånas via FreeLib och även i svenskan kommer systemet att användas.

På Gröndalsskolan behövs en dator till i biblioteket som bara används till FreeLib och på Apladalsskolan går man i väntans tider, då skolan håller på att byggas om och blir klar till höstterminen 2009. Biblioteket kommer då att få helt nya lokaler, mer centralt placerade i skolan.

Hälsningar från Annelie Hermansson, skolbibliotekarie på Gröndalsskolan och Annika Bromander-Jonsson, skolbibliotekarie på Apladalsskolan i Värnamo.

(I Värnamo har man BOOK-IT som modersystem, reds. anm)


FreeLib och FirstClass

Är din skola en av många skolor i Sverige som använder FirstClass som e-post och intranätsystem? Ta då en titt på bilden ovan och se hur man på ett enkelt sätt kan integrera FreeLib i FirstClass!

Vi jobbar också på att få fram en lösning för de som har andra lärplattformar, t.ex. Fronter, i sina kommuner. Detta eftersom övertygelsen är att FreeLib har en naturlig, praktisk och pedagogisk plats i dessa lärplattformar!

Hör gärna av er till oss om ni har funderingar kring detta!
Javaproblem löst

Tillhör ni skaran som upplever problem med bl.a. markören i FreeLib (BOOK-IT)? Då vet ni kanske redan att det beror på att FreeLib inte fungerar optimalt tillsammans med Java 6.0.

Har man BOOK-IT version 5.5 är detta problem åtgärdat i åtföljande FreeLib.

Har ni en äldre version och vill fixa problemet? Läs dokumentet och följ instruktionerna.

Innehåll

FreeLib i Falun

FreeLib i Värnamo

FreeLib och FirstClass

Javaproblem fixat
Aktuellt

Transito - en dag om framtiden. Än finns det platser kvar till Gotits föreläsningsdag den 27/10 i Stockholm. Dagen är kostnadsfri och Axiell står som medarrangörer. Läs inbjudan och anmäl dig här.

- Vi deltar på Skolforum i Älvsjö 27/10 - 29/10. Läs monterprogrammet här.

- Vi finns också på Skoldagarna i Malmö, 27/10 - 19/10. Monter: A:147

- Integration med FirstClass och andra lärplattformar

- Framtidens FreeLib är under utveckling. Läs mer nedan! Och titta på bilden...

Mindre roliga nyheter..

Testen av nya FreeLib/Elev för de som har BOOK-IT som grundsystem, visade på en hel del brister i funktionalitet. Detta ledde till att vi var tvungna att ta ett svårt beslut. Istället för att lägga utvecklingstid på att ordna till bristerna, har vi nu valt att helt satsa på vårt nya, modernare FreeLib.
... och riktigt roliga nyheter!

Kom till skolmässorna och få en första titt på vad framtidens FreeLib kommer innebära. Om du tittar på bilden en bit upp, får du en liten, liten tjuvtitt redan nu.

Nya FreeLib innebär modernare teknik och mer anpassning efter dagens elever, pedagoger och skolbibliotekarier. 

Axiell AB · Lund 046 270 04 00 · lund@axiell.com · Göteborg 031 710 29 50 · gbg@axiell.com · www.axiell.se

Om du inte vill få fler nyhetsbrev från Axiell AB, klicka här